UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hög aktivitet bland småbolagens insiders

14:12 / 27 maj 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

AllTele beslutade om apportemissioner vid en extra bolagsstämma i slutet av mars där 6 183 373 A-aktier, 6 183 373 B-aktier och 1 287 831 teckningsoptioner tilldelades det portugisiska IT- och telekombolaget Timepiece Servicios De Consultoria LDA, kontrollerat av AllTeles styrelseordförande Mark Anthony Hauschildt. Genom apportemissionen erlades full betalning för förvärvet av Universal Telecom.  Mark Anthony Hauschildt, som insynsregistrerades för dessa transaktioner under vår mätperiod, äger därefter totalt 51,7% av AllTeles kapital motsvarande 13 145 408 aktier.

I Arcam har insynspersonen (ANB) Carolina Nordlander sålt 74 aktier.

I BioGaia har insynspersonen (ANB) Bo Möllstam sålt 2 870 aktier.

I Bringwell har styrelseledamoten Jon Jonsson via bolaget SSE Opportunities Ltd. ökat innehavet med totalt 1 589 345 aktier och äger därefter 17 007 643 aktier.

I Cortus Energy har styrelseledamoten Robert Eriksson köpt 10 041 aktier.

I Diös har styrelseordförande Bob Persson köpt 30 000 aktier.

I East Capital Explorer har insynspersonerna Peter Elam Håkansson, Karine Hirn och Kestutis Sasnauskas via det gemensammabolaget ökat sitt innehav med 33 233 aktier. Dessutom har Mathias Pedersen köpt 625 aktier.

I Elanders har bolagets CEO Magnus Nilsson köpt 9 500 aktier.

I Elos har insynspersonerna Mathias Andersson, Lars öster och Thomas Öster vardera köpt 1 000 aktier.

I Eolus Vind har styrelseledamoten Bengt Simmingsköld ökat på sitt innehav med 10 000 aktier samtidigt som bolagsjuristen Karl Olsson har köpt 400 aktier.

I Eurocon har bolagets platschef i Sundsvall , Johan Westman, köpt 8 352 aktier.

I eWork har styrelseledamoten Sven Hagströmer via bolaget Creades AB sålt totalt 31 710 aktier.

I FormPipe har VD:n för dotterbolaget Traen A/S, Thomas À Porta, köpt 50 000 aktier.

I Jays har bolagets PR-ansvarige Urban Kindhult köpt 520 aktier.

I Lagercrantz har bolagets koncerncontroller Anders Larsson sålt 3 800 aktier i samband med optionslösen.

I Midsona har en närstående till styrelseledamoten Ola Erici köpt 490 aktier.

I NGS Group har CFO Klas Wilborg totalt köpt 300 aktier.

I Nolato har styrelseledamoten Erik Paulsson via bolaget Backahill AB sålt totalt 217 305 aktier. Nolatos VD Hans Porat har även nettosålt 18 898 aktier under vår mätperiod.

PartnerTech har bolagets VD Leif Thorwaldsson köpt 7 000 aktier. Dessutom har styrelseledamoten Bengt Engström köpt 4 000 aktier.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén ökat på sitt innehav och köpt totalt 3 870 aktier vid fyra olika tillfällen.

I ProfilGruppen har bolagets controller Thomas Sörensson sålt 400 aktier. 

I Sportamore har styrelseordförande Jan Friedman köpt 3 839 aktier samt VD Johan Ryding som har köpt 913 aktier.

I Svedbergs har styrelseledamoten Urban Jansson köpt totalt 20 000 aktier vid två olika tillfällen.

I TagMaster har insynspersonen (ANB) Marcus Dahl köpt 50 000 aktier.