UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Avvaktande handel från småbolagens insiders mitt under rapportperioden

10:16 / 13 maj 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I BioGaia har insynspersonen Bo Möllstam sålt totalt 10 000 aktier.

I Cortus Energy har styrelseledamoten Maria Wetterstrand köpt 12 500 aktier. Bolagets CFO Mats Thideman med familj har även köpt 2 888 aktier under mätperioden. 

I Dannemora Mineral har bolagets avgående styrelseordförande Nils Bernhard via bolag sålt de 193 987 aktier som tecknades från företrädesemissionen i bolaget.

I Ellen har styrelseordförande Stefan Appelgren minskat sitt innehav med 173 692 aktier, han äger därefter totalt 2 810 515 aktier.

I eWork har Creades minskat sitt innehav och sålt 7 600 aktier. 

I ProfilGruppen har marknad- och försäljningschefen Peter Schön köpt 1 500 aktier.

I Svedbergs har bolagets ekonomi- och IT-chef Fredrik Björkman köpt 5 000 aktier.

I VBG Group har divisionschefen för VBG Truck Equipment, Anders Erkén köpt 200 aktier.