UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - VITR, LJGR, HMS, PART, ARCM

09:18 / 18 april 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 103,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,5%.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en hyresintäkt om 467 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,6%. Driftnettot förväntas uppgå till 304 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 65,1%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 119,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10%.

Partnertech: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 573,9 MSEK vilket motsvarar en minskning om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,4%.

Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 36,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 95%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.