UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - UFLX, TAGM

09:36 / 17 april 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 357,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 2,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.

Tagmaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 10,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,7%.