UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - EWRK, DIOS, CEVI, SVED, PAR, PRIC, BWL, PROF, IVSO, PROB, SEAM, SINT

10:11 / 23 april 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognoseWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1104,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en hyresintäkt om 337,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,9%. Driftnetto förväntas uppgå till 183,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 54,5%.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 32,3 MSEK vilket motsvarar en minskning om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till - 4,2 MSEK. motsvarande en negativ rörelsemarginal om 13%.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 104,5 MSEK vilket motsvarar en minskning om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  4,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 458 MSEK vilket motsvarar en minskning om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 210 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 46%.

Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 123 MSEK vilket motsvarar en minskning med 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8%.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 203,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

ProfilGruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 219,7 MSEK vilket motsvarar en minskning om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 3,6%.

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 23,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 275%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 5%.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 28,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,8%.

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 31,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -10,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 32,8%.

Sintercast: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 13 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK motsvarande en  rörelsemarginal om 13,3%.