UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CSN, ENDO, BOUL, ELEC, EMP, SMAQ, PREC, MEAB, FNOX, MSAB

10:19 / 22 april 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosCision: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 240,3 MSEK vilket motsvarar en minskning om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 33,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14%.

Endomines: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 60,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 79,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,7%.

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 65,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,1 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 7,7%.

Electra: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 314,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  4,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,4%.

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 18,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 28,1%.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 11,3 MSEK vilket motsvarar en minskning med 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 13,7%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 13 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 175,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 42,6%.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 134,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,9%.

Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 18,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19,2%.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 29,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,1%.