UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BIOG, MSON, GHP

15:52 / 25 april 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos
BioGaia
: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 77,3 MSEK vilket motsvarar en minskning om 1,3 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 28%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 243,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 210,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,7%.