UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - AWP, VIT, BRE2, OPCO

13:06 / 30 april 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos
Arise Windpower: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 51,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 18,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 40,0%.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 105,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,4%.

Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 61,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 81,5 MSEK vilket motsvarar en minskning om 50%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -14,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 18%.