UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - POOL, LOVI, MROX, ELOS, NOLA, RSOF, FPAR, NORDK, EOLU, EURO, NGS, ANOD, VBG, ALNX, THEM

15:43 / 24 april 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosPoolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 220 MSEK vilket motsvarar en minskning om 20,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,8%.

MediRox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 6,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 26,1%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 107,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,5 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 7%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1003 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  77,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,7%.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 181,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 0,2%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en hyresintäkt om 169,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 9,9%. Driftnetto förväntas uppgå till 103,4 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 61%.

Nordkom: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 46,8 MSEK vilket motsvarar en minskning om 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,9%.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2012/2013 en nettoomsättning om 195,7 MSEK vilket motsvarar en minskning om 45%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,8%.

Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 42,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.

NGS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 56,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 375,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 316,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 33 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 22 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.