UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insidertransaktioner bland börsens mindre och medelstora bolag

14:08 / 29 april 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Atrium Ljungberg har styrelseledamoten Thomas Evers köpt 2 000 aktier.

I BioGaia har affärsutvecklingschefen Nigel Titford köpt 500 aktier.

I Cassandra Oil har styrelseledamoten Johan Thorell via bolaget Hummelbosholm Förvaltning AB sålt totalt 11 434 aktier vid två olika tillfällen.

I Cortus Energy har VDn Rolf Ljunggren, styrelseledamoten Ulrik Jansson, och bolagets styrelseordförande Per-Olov Norberg tecknat sig i nyemissionen. Rolf Ljunggren har tecknat 61 800 aktier och hans totala aktieinnehav uppgår därmed till 1 628 513 aktier, vilket efter utspädning motsvarar 10,3 procent enligt bolagets flaggningsmeddelande. Ulrik Jansson har tecknat 500 000 aktier och äger därmed totalt 2 347 371 aktier via bolaget USB Investment B.V. (14,8 procent efter utspädningen) och  Per-Olov Norberg har privat tecknat 2 000 000 aktier motsvarande en ägarandel på 12,6 procent.

I Hedson Technologies har storägaren och styrelseledamoten Carl-Eric Hansson via bolaget Univeral Exports AB avyttrat hela sitt innehav om 725 450 aktier, enligt ett flaggningsmeddelande. Köparna (med 50 % vardera) är Carl-Eric Hansson Förvaltning AB (362 725 st) ägt till 100 % av Carl-Eric Hansson och H K Holding s.p.rl. (362 725 st) till 100 % ägt av styrelseledamoten Lennart Hedman. Hedsons CFO Jörn Henrikson har även sålt 20 000 aktier under mätperioden.

I Mabi Rent har styrelseledamoten Karl Matsch köpt 3 840 aktier.

I MedCap har bolagets styrelseordförande Bengt Julander köpt 60 000 aktier.

I MediRox har Elvar Theodorsson köpt 1 000 aktier, som nyligen valdes in som styrelsemedlem vid den senaste bolagsstämman.

I Polyplank har bolagets styrelseordförande Leif Jilkén handlat vidare i aktien och köpt 212 aktier.

I Studsvik har VDn Michael Mononen köpt 5000 aktier via bolaget ICEM Management & Investments AB.

I Uniflex har den nya styrelseledamoten Thomas Krishan köpt 21 000 aktier.