UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders ger blandade signaler efter rapportperioden

09:44 / 2 april 2013 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Addtech har bolagets VD Johan Sjö sålt av 25 000 aktier som han tidigare löste in via optionslösen.  Även Vice VD'n och affärsområdeschefen inom Addtech Components, Anders Claeson, har sålt 1 720 aktier samtidigt som controllern Stefan Nilsson sålde 800 aktier.

I Atrium Ljungberg har styrelseledamoten Johan Ljungberg minskat ned sitt innehav med 87 199 aktier, familjen äger dock fortsättningsvis drygt 22% av bolaget.

I Cassandra Oil har styrelseledamoten Johan Thorell sålt totalt 12 468 aktier genom bolaget Hummelbosholm Förvaltning AB.

I Cortus Energy har styrelseledamoten Ulrik Jansson köpt 14 100 aktier medan insynspersonen Peter Forsell har köpt 14 103 aktier.

I Dannemora Mineral har styrelseledamoten Robert Eek genom bolag sålt 243 700 aktier och äger därefter 200 000 aktier.

I DIBS Payment Services har bolagets styrelseordförande Staffan Persson köpt 8 744 aktier via bolag.

I Elos har styrelseledamoten Thomas Öster köpt totalt 2 000 aktier under mätperioden för denna insynsrapport.

I Eolus Vind har styrelseordförande Hans-Göran Stennert och styrelseledamoten Bengt Simmingsköld minskat ned sina innehav och sålt 200 000 respektive 20 000 B-aktier. 

I Global Health Partner har bolagets största ägare Metroland köpt ytterligare 2 000 000 aktier och äger nu totalt 25,6% av bolaget.

I MedCap har VD:n för dotterbolaget Ergobe Pharma AB, Clas Lindbergsson, köpt 57 900 aktier. Dessutom har styrelseordförande för dotterbolaget Unimedic AB och tillika VD i Dunmedic, Christer Ahlberg, köpt 43 000 aktier. 

I Opus Group har VD:n Magnus Greko samt affärsenhetschefen Jörgen Hentschel minskat ned sitt innehav med 200 000 aktier via det gemensamt ägda bolaget AB Kommandoran. 

I Pilum har styrelseledamoten Lars Ransgart sålt 533 053 aktier och äger därefter 193 639 B-aktier. Dessutom har CFO Carl Brogren sålt totalt 349 814 aktier under två olika tillfällen och äger nu totalt 550 000 B-aktier.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén köpt totalt 3 923 aktier uppdelat på ett antal tillfällen. 

I ProfilGruppen har företagets exportförsäljningschef Johan Ancic sålt 500 aktier.