UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Avvaktande handel från småbolagens insiders inför rapportperioden

09:23 / 15 april 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Africa Oil har styrelseledamoten Bryan Benitz påkallat lösen av 50 000 optioner och därmed köpt 50 000 aktier.

I Cassandra Oil har styrelseledamoten Johan Thorell sålt 22 857 aktier via bolaget Hummelsbosholm Förvaltning AB.

I Dannemora Mineral har insiderpersonerna Lenart Falk med sambo och Nils Sandstedt valt att ej teckna fullt ut i nyemissionen och har därmed sålt teckningsrätter.

I DIBS Payment Services har flertalet insynspersoner inom bolaget köpt aktieterminer, däribland VD:n Eric Wallin som har köpt 10 000 aktier på termin med löptid till och med den 13 december 2014. 

I eWork har styrelseledamoten Sven Hagströmer utfört en utskiftning av 1 542 873 aktier via  investmentbolaget Creades AB som i början av månaden skiftade ut 30 procent av sina aktier. Följdeffekten för storägaren Creades AB blev att ett nedflaggningsmeddelade publicerades då bolagets aktiekapital i eWork därefter understeg 10 procent.

I Mabi Rent har styrelseledamoten Karl Match köpt 4310 aktier.

I NGS Group har storägaren och styrelseledamoten Orvar Pantzar genomfört en flytttransaktion av 577 976 aktier in i sin egen kapitalförsäkring. Han äger således fortfarande cirka 30 procent av bolaget.

I Phonera har bolagets VD Robert Öjfelth sålt 1 500 aktier.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén tankat vidare i aktien och köpt totalt 1 949 aktier vid sex olika tillfällen.

I Proact har bolagets styrelseordförande Anders Hultmark sålt totalt 50 000 aktier vid två olika tillfällen.

I Swedol har försäljningschefen Henrik Jonth sålt 5 000 aktier.