UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Snabbväxande småbolag med hög avkastning på EK 2013e

10:27 / 27 mars 2013 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av Nyckeltalskompassen listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium Nordic AB.

Denna vecka har vi screenat fram bolag som förväntas växa med minst 10,8% under 2013 samt uppvisa en förväntad avkastning på det egna kapitalet överstigande 14,2% enligt Remiums prognoser. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på Nyckeltalskompassen och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter.

Nyckeltal_27_mars_13