UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - SYSR

11:19 / 6 mars 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Systemair: Remiums analytiker förväntar sig för bolagets Q3 en nettoomsättning om 1205,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 129 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 10,7%.