UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hög aktivitet bland småbolagens insiders efter rapportperioden

10:17 / 4 mars 2013 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I MSC Konsult har bolagets huvudägare och styrelseordförande Muazzam Choudhury sålt av 150 000 aktier och har nu ett totalt innehav om 1 245 815 aktier.

I Vitrolife fortsätter bolagets VD, Thomas Axelsson, öka sitt innehav och köpt 1 000 aktier.

Hedson Technologies marknadsföringschef Stephane Lindeskog har sålt 30 000 aktier.

I Accelerator Nordic har huvudägaren och styrelseledamoten Staffan Persson, via bolaget Nortal Investment AB, köpt 14 585 350 aktier och innehavet uppgår nu till 43% av de utestående aktierna. Nortel är därmed skyldiga att lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i Accelerator inom fyra veckor.

I WeSC har bolagets nya styrelseordföranden gått in i bolaget genom att köpa 250 000 aktier. Bolagets CFO Marcus Söderblom har köpt 1 000 aktier.

I SJR har VD:n Per Ogunro minskat sitt innehav genom att under fyra olika tillfällen sälja totalt 25 000 aktier och har därefter ett totalt innehav om 1 454 810 aktier.

I Sportamore har bolagets styrelseordförande Jan Friedman ökat på sitt innehav och köpt 12 408 aktier.

I East Capital Explorer har Peter Elam Håkansson via bolag köpt 38 400 aktier samtidigt som han även köpt 29 621 aktier privat. Även insynspersonerna Aivaras Abromavicius, Kestutis Sasnauskas och Paul Bergqvist har ökat sina innehav.

I Allenex har forsknings- och utvecklingschefen Håkan Hall minskat sitt innehav och sålt 14 000 aktier.

I Lagercrantz har vice VD Magnus Söderlind sålt 10 000 aktier.

I Tagmaster har styrelseledamoten Magnus Jonsson sålt 100 000 aktier och har därefter kvar ett totalt innehav om 401 644 aktier.

I Trygga Hem har marknadschefen Johan Backarp köpt 1 800 aktier.

I MedCap har styrelseledamoten Fredrik Mattsson minskat sitt innehav och sålt 50 000 aktier.

I 2E Group har bolagets kommersiella chef Fredrik Toreskog köpt 200 aktier.

I Aqeri har investeraren och insynspersonen Hubert Johansson köpt 10 300 aktier.

I Addtech har bolagets controller Daniel Prelevic sålt 200 aktier och Anders Holmström, controller inom Addtech Life Science har sålt 1 500 aktier.

I Seamless har affärsutvecklingschefen Mikael Signarsson sålt 39 000 aktier.

I Midsona har styrelseledamoten Lennart Bohlin köpt 3 834 aktier.

I Byggmax har affärschefen Mikael Bengtsson har sålt 1 000 aktier.

I CTT Systems har VDn till bolagets dotterbolag BRIBO Mekaniska, Tony Rosendahl, köpt 1 282 aktier.

I eWork har den nordiske säljchefen Henrik Palmér sålt 7 200 aktier.

I Proact har bolagets CFO Jonas Persson ökat sitt innehav och köpt 750 aktier.

I Polyplank har bolagets styrelseordförande Leif Jilkén ökat på sitt innehav under två tillfällen och köpt totalt 800 aktier.

I HMS Networks har försäljningschefen Niclas Johansson sålt totalt 6 000 aktier uppdelat på två tillfällen.