UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt hög aktivitet bland småbolagens insiders

10:46 / 18 mars 2013 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Addtech har affärsområdeschefen Åke Darfelt sålt av 13 500 aktier som han tidigare löste in via optionslösen. Även bolagets controller Stefan Nilsson har sålt totalt 1 300 aktier under denna period.

I Arise Windpower har bolagets VD Peter Nygren köpt 3 400 aktier.

I Atrium Ljungberg har styrelseledamoten Johan Ljungberg sålt 62 801 aktier.

I Cassandra Oil har bolagets CFO och vice VD Jonas Bark sålt totalt 8 500 aktier. Genom Hummelbosholm Förvaltning AB har även styrelseledamoten Johan Thorell minskat sitt innehav och sålt 2 314 aktier.

I Dannemora Mineral har styrelseledamoten Lennart Falk sålt 300 000 aktier och äger nu 600 000 aktier samt 258 750 aktier via närstående personer.

I DIBS Payment Services har bolagets VD Eric Wallin köpt 3 000 aktier samtidigt som styrelseledamoten Thord Wilkne köpt 6 671 aktier.

I East Capital Explorer har den seniora rådgivaren Hanna Loikkanen köpt totalt 2 072 aktier.

I Elos har styrelseledamoten Thomas Öster via bolag ökat på sitt innehav och köpt 1 000 aktier.

I FormPipe har bolagets styrelseordförande Hans Möller, via sitt bolag H. Möller & Co AB, sålt totalt 275 405 aktier och äger nu 1 143 331 aktier.

I HMS Networks har styrelseordföranden och grundaren Nicolas Hassbjer via sitt bolag Hassbjer Investment AB sålt av hela bolagets innehav om 1 187 872 aktier. Han äger dock fortfarande 424 000 aktier privat. Bolagets globala försäljningschef Niclas Johansson har även sålt 3 772 aktier.

I Nolato har styrelseledamoten Erik Paulsson sålt totalt 68 994 aktier under två tillfällen.

I OPUS Group har styrelseledamoten Jan Åke Jonsson köpt 30 000 aktier medan bolagets Chief Tech Officer på OPUS Equipment, Henrik Wagner Jörgensen, har sålt av 187 516 aktier.

I Svedbergs har bolagets CFO Fredrik Björkman köpt 5 000 aktier.

I Systemair har bolagets styrelseledamot Jüren Zilling köpt totalt 3 000 aktier.

I TagMaster har styrelseledamoten Magnus Jonsson sålt av 101 000 aktier och äger nu 300 644 aktier.

I Tethys Oil har styrelseledamoten Staffan Knafve köpt 20 000 aktier.