UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - SHEL, EURO, G5EN

11:01 / 22 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 23,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 24,0%.

Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 49,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,9%.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 19,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 44%.