UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - PROF, GHP, NGS

09:31 / 25 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

ProfilGruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 189,6 MSEK vilket motsvarar en minskning om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 2%.

Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 208 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 0,3%.

NGS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 57,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 45,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,7 MSEK motsvarande en positiv rörelsemarginal om 8,2%.