UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - OPUS, FPAR, VIT, OPCO, PHON, NORDK, ALNX

09:33 / 20 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

OPUS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 207,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 235,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en hyresintäkt om 175,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 44,6%. Driftnettot förväntas uppgå till 100,3 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 57,2%.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 105,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,4%.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 109,0 MSEK vilket motsvarar en minskning om 61%. Rörelseförlusten förväntas uppgå till 19,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 28%.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 104,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,7%.

Nordkom: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 43,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 30,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10%.