UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - MABI, DIOS, METV

09:18 / 26 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Mabi Rent: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 84,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 95%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,9%.

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en hyresintäkt om 339,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 126,7%. Driftnettot förväntas uppgå till 167,5 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 49,3%.

Metallvärden: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 14,3 MSEK vilket motsvarar en minskning om 23%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 8,4%.