UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ITAB, NOLA, ANOD, 2E, MOB, PREC

09:19 / 4 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 975,5 MSEK vilket motsvarar en minskning om 11%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 82 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 930,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 26,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 67 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.

Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 392,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 44,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,4%.

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 265 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,2%.

Moberg Derma: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 40,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 97,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,5%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 8,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 85%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -92,7%.