UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ELEC, MSON, BIOG, BEIA, JLT, SVED

09:14 / 7 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Electra: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 392,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,4%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 219,8 MSEK vilket motsvarar en minskning om 26%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7%.

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 81,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 1,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 32,5%.

Beijer Alma: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 631,8 MSEK vilket motsvarar en minskning om 5,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 72,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,5%.

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 36,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,1%.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 111,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,4%.