UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - DIBS, BONG, GENI, SOF, EWRK, CEVI, ATEL, POOL, TAGM, PACT, SVIK, MEAB, NIS

09:25 / 13 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PrognosDIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 40,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,5%.

Bong: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 773,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,3%.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 44,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,2 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

Softronic: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 140,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  12,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 942,8 MSEKvilket motsvarar en tillväxt om 23,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 46,9 MSEKvilket motsvarar en tillväxt med 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,2%.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 208 MSEK vilket motsvarar en minskning om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 0,8%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 252,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 13,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,5%.

TagMaster : Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 9,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -10,6%.

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 695,8 MSEK vilket motsvarar en minskning om 0,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 386,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,1%.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 145,2 MSEK vilket motsvarar en minskning om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,3%.

Nischer: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 75,3 MSEK vilket motsvarar en minskning om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%.