UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - CHER, VINO, BOUL, VBG

09:23 / 18 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Cherry: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 102,5 MSEK vilket motsvarar en minskning om 28%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Vinovo: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 127,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 16,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till - 1,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 1,3%.

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 71,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettomsättning om 275,4 MSEK vilket motsvarar en minskning om 3,1%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 25,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,1%.