UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3/Q4 - KAN, LJGR, ELV, MCAP, ENDO

13:25 / 21 februari 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Kancera: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1,6 MSEK vilket motsvarar en minskning om 50%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en hyresintäkt om 471,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,5%. Driftnettot förväntas uppgå till 296,3 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 62,9%.

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 87,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2012/2013 en nettoomsättning om 84 MSEK vilket motsvarar en minskning om 3,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

Endomines: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 91,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 154,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 34,6%.