UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Övervägande köp för småbolagens insider inför rapportsäsongen

13:23 / 4 februari 2013 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Pricer har Oron Branitzky som är försäljningschef samt ansvarig för bolagets israeliska verksamhet ökat sitt innehav med ytterligare 20 000 aktier. Efter transaktionen äger han totalt 160 757 aktier.

I G5 Entertainment har tre större aktieägare sålt en del av sina innehav i samband med den riktade emissionen som genomfördes i slutet av januari.

Hedsons styrelseledamot, Carl-Eric Hansson, har sålt 21 500 aktier.

I NGS Group har VD Ingrid Nordlund vid två tillfällen köpt totalt 1500 aktier och äger nu totalt 4 000 aktier.

Venue Retail Group har marknadschefen Eva Fraenkel köpt 930 aktier.

2E Group har Mikael Solfors, vice VD för Wallmans, köpt 6 000 aktier.

I Bringwell har Styrelseledamoten Jon Jonsson köpt ytterligare 913 404 aktier och efter transaktionen har han ett innehav på totalt 14 940 348 aktier.

MedCap har Christer Ahlberg sålt 100 000 aktier.

I Elos har Thomas Öster vid två tillfällen köpt totalt 2 000 aktier.