UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Cortus Energy

13:40 / 27 februari 2013 Article

Cortus Energy är ett företag inom miljöteknik som grundades 2006. Bolaget har som affärsidé att tillhandahålla lönsam, förnybar energi genom förgasning av biomassa. Bolagets patenterade förgasningsteknik Woodroll® baserar sig på ett flertal redan industriellt beprövade system som har sammanlänkats och tillsammans genererar en effektiv och flexibel process för förgasning av biomassa. Woodroll® erbjuder ett högt utbyte samtidigt som flertalet olika bränslen kan användas. Detta gör det möjligt att bygga lönsamma on-site anläggningar t ex i anslutning till processindustri som kan anpassas efter den lokala tillgången på typ av biobränsle.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet.

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review på bolaget.

Klicka här för att se en videointervju med Cortus Energys VD Rolf Ljunggren.

cortus_ombolaget