UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandad handel av småbolagens insider under rapportsäsongen

11:29 / 18 februari 2013 Article

insiderbild_200x150Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Vitrolife har VD:n Thomas Axelsson köpt 2000 aktier och äger nu totalt 16400 aktier. Makan till bolagets CFO, Mikael Engblom, har köpt 1000 aktier.

I Beijer Alma har styrelseledamoten Peter Nilsson köpt 3000 aktier.

I Lagercrantz har styrelseledamoten Lennart Sjölund sålt 15000 aktier,  även kommunikationschefen Per Ikov som har sålt 7500 aktier.

I Byggmax har affärschefen Mikael Bengtsson sålt 1000 aktier.

I ITAB Concept Shop har bolagets business controller, Johan Isaksson, minskat sitt innehav med 1297 aktier.

I 2E Group har affärsutvecklingschefen Benny Karlsson sålt av 750 aktier.

I Eolus Vind har Bengt Simmingsköld, styrelseledamot, sålt 5000 aktier.

I Hansa Medical har styrelseledamoten Cindy Wong köpt 10 000 aktier.

I TagMaster har Tomas Brunberg, som sitter i bolagets valberedningsgrupp, köpt 250 000 aktier, och äger nu totalt 13 827 494 aktier.