UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 aug-okt - Sectra

14:50 / 9 december 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos
Sectra: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 (augusti-oktober) en nettoomsättning om 198,5 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 3 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,5%.