UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Övervägande köp bland småbolagens insiders

15:20 / 9 december 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Africa Oil har mångmiljardären Richard Chandler, genom Chandler Holdings Limited, köpt 1 652 991 aktier under de senaste två veckorna. Han flaggade i samband med ökningen upp som ägare av över 10 procent då han även deltog i den riktade emission som bolaget genomförde i slutet av november.

I Alltele har styrelseledamot Thomas Nygren via bolag köpt 6 000 aktier internt av styrelseledamot Jan-Ola Norberg.

I Atrium Ljungberg har styrelseledamot och storägaren Johan Ljungberg via stiftelse köpt totalt 12 049 aktier och har efter transaktionen ett totalt innehav om 52 049 aktier.

I East Capital Explorer har insynspersonerna Karine Hirn och Kestutis Sasnauskas via East Capital Holding AB köpt totalt 228 113 aktier under vår mätperiod. Totalt innehav uppgår därefter till 3 916 757 aktier.

I G5 Entertainment har styrelseledamot Martin Bauer köpt totalt 4 400 aktier.

I Global Health Partner har styrelseledamot Mikael Olsson köpt 31 000 aktier. Han äger därefter totalt 40 000 aktier i boalget.

I JLT Mobile Computers har styrelseledamoten Ulf Ahlén köpt 10 000 aktier varefter hans innehav uppgår till totalt 38 000 aktier.

I Lovisagruvan har styresleledamot Torsten Börjemalm sålt totalt 600 aktier.

Oniva Online Group har fått ett antal nya aktieägare, följt av de förvärven och emissionerna som bolaget genomfört senaste tiden. Enligt ett pressmeddelande från bolaget den 5 december så återfinns ett antal kända namn på listan över nya ägare. Magnus Böcker, Bo Göransson, LMK Gruppen, Rutger Arnhult och Björn Algkvist.

I Opcon har styrelseledamot Mats Gabrielsson via bolaget B.O. Intressenter AB sålt 708 900 aktier. Opcons största ägarbolag står därefter för cirka 19% av aktiekapitalet.

I Opus Group har koncernredovisningschef Bernice Wellsted sålt 16 196 aktier och äger därefter totalt 30 000 aktier.

I Polyplank har styrelseordförande Leif Jilkén nettoköpt totalt 843 aktier under vår mätperiod.

I Pricer har försäljningschef Oron Branitzky köpt 4 800 aktier.

I Seamless har styrelseledamot Michael Sundin via bolag sålt 10 000 aktier och äger därefter totalt 360 000 aktier efter transaktionen.

I Swedol har styrelseledamot Rolf Zetterberg via bolag köpt 15 000 aktier med ett totalt innehav om 202 000 aktioer efter transaktionen.

I TagMaster har Johan Franzén, som är CTO i bolaget, köpt 75 000 aktier.

I Vitec har Johan Kull, VD för affärsområdet Fastighet, köpt 40 aktier.