UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hög aktivitet bland småbolagens insiders inför årsskiftet

12:01 / 23 december 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Arcam har VD Magnus René sålt 30 000 aktier, som efter transaktionen har ett innehav om 29 678 aktier.

I Atrium Ljungberg har styrelseledamot Johan Ljungberg via stiftelse köpt totalt 17 154 aktier under vår mätperiod för denna rapport. Dessutom har bolagets CFO Annica Ånäs köpt 100 aktier.

I Bong har närstående till controller Lars Bernhardsson sålt totalt 8 200 aktier.

I Catella har Anders Palmgren, chef för Corporate Finance, sålt av hela sitt innehav om 17 664 aktier.

I Cortus Energy har controller Thomas Lahti köpt 20 000 aktier.

I Crown Energy har VD Ulrik Janssons kontrollerande bolag, USB Investment B.V, köpt 262 500 aktier via riktad apportemission för finansieringen av Tigris Oil. USB Investment B.V:s totala innehav efter trasnaktionen uppgår därefter till 12 929 726 aktier samt konvertibler motsvarande ett nominellt värde om 25 312 540 kr.

I DIBS Payment Services har styrelseledamot Staffan Persson sålt 50 000 aktier.

I eWork har styrelseledamot Dan Berlin sålt 40 000 aktier, med ett återstående innehav om totalt 140 929 aktier efter transaktionen.

I Kilimanjaro Golds nyligen genomförda nyemission har insynspersonerna Philip Ebbersten, Peter Hjorth, Johan Österling, Paul Hammergren samt Nils Sandstedt tecknat och köpt units bestående av både aktier och teckningsoptioner. Se innehavsförändringarna för respektive person här.

I Moberg Pharma har närstående till projektchef Marie Scherlund köpt 2 757 aktier.

I NAXS har bolagets medgrundare Amaury de Poret köpt 4 250 aktier och äger därefter totalt 105 000 aktier efter transaktionen.

I samband med Opus Groups nyligen genomförda nyemission meddelade VD Magnus Greko och vice VD Jörgen Hentschel att de skulle teckna fullt (motsvarande 22,5 miljoner aktier) via deras gemensamma bolag Kommandoran AB, som är storägare i Opus. För att delvis finansiera teckningen åt Kommandoran AB sålde Magnus Greko ett eget innehav om totalt 250 000 aktier och totalt 594 349 teckningsrätter, samtidigt som Jörgen Hentschel sålde totalt 54 349 teckningsrätter. Magnus Grekos totala egna innehav efter transaktionen består därefter av 344 349 aktier samt 108 698 optioner. Även insynspersonerna Anders Lönnqvist och Henrik Jörgensen har sålt aktier för att finansiera teckning i nyemissionen, via eget innehav, bolag eller närstående person.

I PartnerTech har CFO Åke Bengtsson köpt 3 000 aktier.

I Precise Biometrics har controller Christina Malmberg sålt av hela sitt innehav om 6 844 aktier.

I Pricer har insynspersonerna Niclas Qvist, Arnaud Lecat och Oron Branitzky köpt 14 000, 800 respektive 1000 aktier under vår mätperiod.

I Sectra har bolagets nytillträdde vice VD Simo Pykälistö sålt av hela sitt konvertibelinnehav med ett nominellt värde om 1 164 581 kr.

I Sportamore har marknadschef Joakim Friedman köpt 1 000 aktier.

I Svedbergs har VD Fredrik Björkman köpt 2 000 aktier, med ett totalt innehav om 12 000 aktier efter transaktionen.

WeSC har controller Anders Rehn sålt 250 aktier.