UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Välkommen till Remiums Kapitalmarknadsdag Healthcare

14:32 / 28 november 2013 Article

Remium_91x81VÄLKOMMEN TILL REMIUMS KAPITALMARKNADSDAG - HEALTHCARE
Måndag 2 December
Hotell Scandic Anglais

Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Ta tillfället i akt att träffa 12  mycket intressanta bolag som presenterar sin verksamhet. Anmälan görs via länken nedan senast 28 november. Antalet platser är begränsat, så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri. 

remium_anmälan

PROGRAM

09:00 - 09:30
MEDCAP - KARL TOBIESON, VD
MedCap investerar i rörelsedrivande bolag i Life Science-sektorn. Bolaget har som mål att ha en portfölj med 5-10 bolag som ska ha potential att avkasta 20 procent årligen. Trots att bolaget kan beskrivas som Private Equity finns inga fondstrukturer vilket bland annat gör att det inte finns några förutbestämda innehavstider. Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North.

09:30 - 10:00 VIGMED HOLDING - FINN KETLER, VD
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt bolag vars affärsidé går ut på att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Bolagets lösningar bygger på egenutvecklade säkra produkter med hög användarvänlighet och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North.

10:00 - 10:30 ALLENEX - ANDERS KARLSSON,  VD
Allenex är ett Life Science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter och tjänster som möjliggör säkrare transplantationer med bättre resultat. Produktportföljen innehåller bland annat produkter för diagnostik och matchning inom organtransplantation och hematopoetisk stamcellstransplantation. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

10:30 - 11:00 PROBI - GUN-BRITT FRANSSON, TF VD & NIKLAS BRANDT, CFO
Probi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Bolaget arbetar inom två affärsområden - Functional Food och Consumer Healthcare och bolaget genomför marknadsaktiviteter i ett stort antal länder världen över. Probi bedriver även forskning inom ett flertal områden för att stärka den kliniska dokumentationen bakom sina bakteriestammar. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

11:00 - 11:30 MOBERG PHARMA - PETER WOLPERT, VD
Moberg Pharmas verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av utvärtes läkemedel för hudsjukdomar. Nalox™, Moberg Pharmas produkt för nagelsjukdomar, är marknadsledande i Norden och lanseras nu på ytterligare marknader i USA och Europa. Bolagets nuvarande produkter och utvecklingsprojekt är inriktade på vanligt förekommande sjukdomar som nagelsvamp, eksem, fotsprickor och led- och muskelvärk. Produktutvecklingen baseras på innovativ drug delivery och beprövade substanser vilket minskar utvecklingstid, kostnad och risk. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

11:30 - 12:00 CELLAVISON - YVONNE MÅRTENSSON, VD
CellaVision är ett marknadsledande medicinteknikbolag med verksamhet inom analysområdet hematologi. Bolaget utvecklar och säljer bildanalyssystem för blod och andra kroppsvätskor där analysinstrumenten automatiserar och effektiviserar det tidskrävande arbetet som traditionellt utförs med vanligt mikroskop, vilket leder till kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar samt ökad produktivitet. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

12:00 - 13:00 LUNCH

13:00 - 13:30 MIDSONA - PETER ÅSBERG, VD
Midsona är en svensk koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Verksamheten bedrivs i de tre geografiska affärsområdena Sverige, Norge och Finland. Bolaget har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken. Utöver dessa representerar bolaget även ett flertal internationellt etablerade varumärken. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

13:30 - 14:00 BOULE DIAGNOSTICS - FREDRIK ALPSTEN, CFO
Boule Diagnostics är en internationell koncern med dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Kärnverksamheten utgörs av avancerade system för bloddiagnostik och innefattar såväl instrument som förbrukningsartiklar för automatisk blodcellräkning. Boule utvecklar och tillverkar själv instrument samt förbrukningsvaror (som reagens, kontroller och kalibratorer) med försäljning i alla världsdelar. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

14:00 - 14:30 SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION - JIM BLOMQVIST, ORDFÖRANDE
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige (SCN) är ett bolag som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals - kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Genom förvärvet av Medica Nord är SCN en av de ledande aktörerna inom hälsokostprodukter i Skandinavien. Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

14:30 - 15:00 ENZYMATICA - MICHAEL EDELBORG CHRISTENSEN, VD
Enzymaticas affärsidé är att höja livskvaliteten samt förbättra hälsa och välbefinnande genom att utveckla och producera innovativa enzymbaserade produkter mot framförallt förkylning och influensa. Bolagets medicintekniska munspray mot förkylning, ColdZyme ® lanserades brett under hösten på både apotek och hälsokostbutiker runt om i landet. Bolaget är listat på AktieTorget.

15:00 - 15:30 ELLEN - MONICA WALLTER, VD
Ellen är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar och säljer probiotiska produkter som syftar till att förbättra kvinnors underlivshälsa. Bolaget säljer i dagsläget tampongen ellen® på flera internationella marknader, har nyligen lanserat webbshoppen www.ellen.se samt har flera produkter i sen utvecklingsfas med förväntad lansering inom de närmaste åren. Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North.

15:30 - 16:00 BIOGAIA - PETER ROTHSCHILD, VD
BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är nyttiga bakterier som har dokumenterade positiva hälsoeffekter i kroppen. Användningsområdena för BioGaias produkter är främst inom mag/tarm-, mun- samt immunhälsa och produkterna finns i en rad olika tappningar. Företaget är verksamt i hela världen genom distributionspartners och försäljningen sker främst på apotek. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Varmt välkomna!