UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Välkommen till Remiums Kapitalmarknadsdag - Teknik och IT

11:22 / 14 november 2013 Article

Remium_91x81VÄLKOMMEN TILL REMIUMS KAPITALMARKNADSDAG - TEKNIK OCH IT
Måndag 18 November
Hotell Scandic Anglais

Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Ta tillfället i akt att träffa beslutsfattare från åtta mycket intressanta teknik- och IT-bolag som presenterar sin verksamhet. Anmälan görs via länken nedan senast den 13 november. Antalet platser är begränsat, så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri. 

Anmälningslänk

PROGRAM

09:00 - 09:45
LAGERCRANTZ - BENGT LEJDSTRÖM, CFO
Nischad teknikkoncern som erbjuder lösningar inom framför allt elektronik, el och kommunikation. Bolaget består av närmare 30 dotterbolag som bedriver självständig verksamhet under sina respektive varumärken. Lagercrantz verksamhet består av fyra divisioner: Electronics, Mechatronics, Communications och Niche Products. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

09:45 - 10:30 DIBS PAYMENT SERVICES - ERIC WALLIN, VD
Betalningslösningar på internet - Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för e-handel. Affärsmodellen omfattar återkommande intäkter från en bred kundbas som medför lågt kundberoende. Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North.

10:30 - 11:15 SEAMLESS - PETER FREDELL, VD
En av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner som hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

11:15 - 12:00 MICRO SYSTEMATION - JOEL BOLLÖ, VD
Världsledande kriminalteknik på hög nivå - bolaget är marknadsledande inom nischen Mobile Forensics där man, genom sina egenutvecklade system, hjälper främst myndigheter att extrahera och klassificera information från beslagtagna mobiltelefoner. Bolagets licensbaserade affärsmodell medför en hög grad återkommande intäkter. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

12:00 - 13.00 LUNCH

13:00 - 13:45 FORTNOX - JENS COLLSKOG, VD
Webbaserade affärssystem - Växjöbaserat tillväxtbolag som utvecklar och säljer kostnadseffektiva SaaS lösningar inom bl. a. bokföring, CRM, arkivplats, fakturering, order, tidsredovisning, klienthanterare. Affärsmodellen omfattar i princip enbart återkommande intäkter. Bolaget är listat på Nordic MTF.

13:45 - 14:30 PROACT - MARTIN ÖDMAN, VD
Effektiv lagring och arkivering av affärskritisk data - Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar som hjälper företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna och lagra affärskritisk data. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

14:30 - 15:15 ADDNODE GROUP - STAFFAN HANSTORP, VD
IT-konsultation och programvaruutveckling - Addnode Group är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, projektering och livscykelhantering samt har en stark position inom offentlig sektor som leverantör av system för ärendehantering, e-tjänster och e-arkiv. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

15:15 - 16:00 MINDMANCER - JOHNNY BERLIC, VD
Intelligent kamerabevakning - Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige samt stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Trendskiftet som äger rum inom säkerhetsindustrin driver bolagets starka försäljningstillväxt. Bolagets egenutvecklade mjukvara i form av videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell intelligens möjliggör ett kostnadseffektivt skydd mot skador och intrång genom intelligent kamerabevakning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North.

Varmt välkomna!