UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - HIFA, IVSO, PHON, SPOR, VITR

15:51 / 6 november 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 105,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%.

Invisio Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 12,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 75%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 245 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,6%.

Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 66,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 85%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -10%

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 99,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16%.