UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Ellen & WeSC

16:07 / 19 november 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Ellen: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 5,9MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -5,8%.

WeSC: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 70,0 MSEK, jämförelsetal från föregående år saknas då bolaget bytt från brutet räkenskapsår till kalenderår. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.