UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - CTT, G5EN, ELV, POLY

16:06 / 14 november 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 37,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,7%.

G5 Entertainment: Bolaget har sedan tidigare publicerat preliminära försäljningssiffror för Q3 om 21,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -9,1%.Remiums analytiker förväntar sig ett rörelseresultatet om 3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,8%.

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 53,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,1%.

Polyplank: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 10,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 62,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.