UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - AUR, MEAB, STIL

15:19 / 27 november 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Auriant Mining: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 166,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.


Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 128,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Remiums analytiker förväntar sig ett rörelseresultatet om 13,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.

Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 23,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,1%.