UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ALNX, CAT, MABI, OPUS, SHEL

15:49 / 21 november 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 29,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.


Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 245 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,9%. Resultatet före skatt förväntas uppgå till 16 MSEK.

Mabi Rent: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 81 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,9%. Remiums analytiker förväntar sig ett rörelseresultatet om 5,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,7%.

OPUS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 289,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 180%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,1%.

Shelton Petroleum: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 27,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,6%.