UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - MCAP, TAGR

15:30 / 28 november 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 13/14 en nettoomsättning om 176,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 87,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,8% .

Trigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 183,8 MSEK vilket motsvarar en minskning med 14,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -105,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.