UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Gripen Oil & Gas

10:34 / 12 november 2013 Article

Gripen Oil & Gas är ett nybildat bolag som uppstod genom sammanslagningen av Gotland Oil och Gripen Gas. Som namnen antyder hade den ena aktören ett ben inom olja och den andra ett ben inom gas. Unikt för detta olje- och gasbolag är att tillgångarna finns på hemmaplan, nämligen i Östergötland, Gotland och Öland.

Gripen Oil & Gas genomför för tillfället en garanterad företrädesemission om ca 15 MSEK. Kapitalet avses användas främst till ytterligare borrningar, geofysiska undersökningar samt tekniska reservoarstudier. Teckningsperioden löper mellan 11 - 25 november och prospektet går att finna här.

VD Stephen Crabtree besöker Remium den 14 november och håller en lunchpresentation om bolaget.

Aktien är noterad på Aktietorget med tickernamn GOG.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums första Review på bolaget

gripen_ombolaget