UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Auriant Mining

11:56 / 15 november 2013 Article

Auriant Mining är ett mindre svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och guldprospektering i Ryssland. Bolaget har för närvarande fem produktionsenheter för prospektering och utvinning av guld; två producerande gruvor, Tardan och Solcocon samt prospekteringslicenserna Uzhunzhul och Kara-Beldyr varav den senare befinner sig i ett mer framskridet skede och drivs som ett joint venture med den kanadensiska guldproducenten Centerra Gold. Dessutom har bolaget den alluviala guldfyndigheten Borzya som numera är utlagd på entreprenad.

Bolagets mål är att bli en effektiv och lönsam medelstor guldproducent med en god plattform för konsolidering och förvärv.

VD Denis Alexandrov besöker Remium den 28 november och håller en lunchpresentation om bolaget.

Aktien är noterad på First North med tickernamn AUR.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums första Review på bolaget

Klicka här för att se en uppdaterad teknisk analys på aktien.

om_bolaget