UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Högre aktivitet bland småbolagens insiders

14:47 / 11 november 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I 2E Group har styrelseledamot Bo Wallblom via bolag köpt 195 000 aktier, vilket motsvarar cirka 10% av bolagets kapital.

I BioGaia har affärsutvecklingschef Nigel Titford köpt 540 aktier.

I Elos har Mattias Andersson, VD för dotterbolaget Elos Medtech Microplast AB, köpt 1 014 aktier, och äger därefter totalt 7 000 aktier.

I eWork har finanschef Magnus Eriksson sålt av hela sitt innehav om 1 500 aktier.

I Fortnox har styrelseledamot Erik Fjellborg via bolag sålt 20 000 aktier, och äger därefter totalt 36 135 aktier.

I Jays har affärsutvecklingschef Stefan Åstrand köpt totalt 18 000 aktier vid fyra olika tillfällen under vår mätperiod, med ett återstående totalt innehav om 64 000 aktier. Dessutom har teknikchef Peter Cedmer sålt 1 000 aktier.

I Nolato har Jörgen Karlsson, affärsområdeschef för Nolato Telecom och VD för Nolato Beijing,  sålt av hela sitt innehav om 5 000 aktier.

I PartnerTech har styrelseledamot Bengt Engström köpt 2 300 aktier.

I Proact har styrelseledamot Anders Hultmark via bolag köpt totalt 3 233 aktier.

I Sectra har styrelseledamot Stein Norheim sålt av hela sitt innehav om 1 500 aktier. Dessutom har insynspersonen Hanna Eriksson köpt 3 400 aktier.

I Svedbergs har styrelseledamot Anders Ilstam köpt 10 000 aktier, och äger totalt 28 000 aktier efter transaktionen.

I Venue Retail Group har styrelseledamot Tommy Jacobsson sålt av hela sitt innehav om totalt 21 590 aktier vid fyra olika tillfällen under vår mätperiod för denna rapport.

I Vigmed har forskning- och utvecklingschef Fredrik Thörne köpt 21 000 aktier.

I WeSC har ett flertal av bolagets insynspersoner tecknat sig i bolagets genomförda nyemission (som tecknades till 110%), däribland styrelseordförande Theodor Dalenson med 750 000 aktier och VD Greger Hagelin med 195 000 aktier.