UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Gripen Oil & Gas - Lunchpresentation 14/11

14:09 / 13 november 2013 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att anmäla sig gratis till dessa lunchpresentationer.

Gripen Oil & Gas

Gripen Oil & Gas är ett nytt bolag bildat genom en sammanslagning av Gotland Oil och Gripen Gas. Aktieägarna godkände sammanslagningen den 24 juni 2013. Det nya bolaget med fokus på prospektering och produktion av petroleum i Sverige, har en stark portfölj bestående av mer än 1200 km 2 prospekteringsareal.

Bolaget genomför för tillfället en garanterad företrädesemission om ca 15 MSEK. Kapitalet avses användas främst till ytterligare borrningar, geofysiska undersökningar samt tekniska reservoarstudier. Teckningsperioden löper mellan 11 - 25 november och prospektet går att finna här.

  • VD Stephen Crabtree
  • Torsdag 14 november
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan till Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.

gripen_ombolaget