UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler från småbolagens insiders efter rapporterna

11:17 / 25 november 2013 Article

Fokusbild_insider_pushVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Bredband2 fortsätter styrelseordförande Anders Lövgren att öka sitt innehav och har köpt 1 000 000 aktier under perioden.

I Eurocon har styrelseledamoten Ulf Rask sålt 20 000 aktier samtidigt som Johan Westman, platschef i Sundsvall köpt drygt 7 000 aktier.

FastPartners fastighetschef Svante Hedström har ökat sitt innehav med 628 aktier.

I INVISIO Communications så har finanschefen Thomas Larsson ökat sitt innehav med 10 560 aktier, totala innehavet uppgår till 35 560 aktier.

I JLT Mobile Computers har styrelseledamoten Ulf Ahlén sålt 62 000 aktier, hans innehav uppgår därefter till 28 000 aktier.

I Lovisagruvan har styrelseledamoten Torsten Börjemalm fortsatt minska ner sitt innehav och sålt 200 aktier under den gångna tvåveckorsperioden. Under novemberr har han sålt totalt 3 800 aktier.

I NGS Group så har Mona-Beth Pehrsson, finanschef i det nyligen förvärvade NursePartner, sålt 8 000 aktier uppdelat på två tillfällen.

Christer Wahlquist, chef för Nolato Medical, har sålt 5 000 aktier.

Proacts VD Martin Ödman har köpt 1 000 aktier, även Mattias Wallgren som ingår i ledningen har köpt 900 aktier.

I Seamless har Daniel Hilmgård, financhef sålt av hela sitt innehav om 6 492 aktier.

I Sportamore har styrelseordförande Jan Friedman köpt totalt 60 586 aktier under ett antal dagar, styrelseledamoten Håkan Lindström har köpt 10 000 aktier och även finanschefen Petter Blid har ökat sitt innehav med 1 500 aktier. Samtidigt har styrelseledamoten Mattias Miksche sålt totalt 11 300 aktier.

TagMasters styrelseledamot Gert Sviberg har köpt 150 800 aktier och hans innehav uppgår nu till totalt 17 535 460 aktier.

I Vigmed har Charlotte Holm med familj köpt 10 000 aktier.