UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Proact, Probi, Micro Systemation

17:02 / 21 oktober 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 450 MSEK vilket motsvarar en minskning om 7,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 23,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,5%

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 34,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,3%.