UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - CEVI, DIOS, EMP, FPAR, LAGR, MSON, NGS, NOLA, NORDK, POOL, SOF, TAGM

16:33 / 23 oktober 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 37,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,5%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 3,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 331,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,8%. Driftnettot väntas uppgå till 206,9 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 62,4%.

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 26,2 MSEKvilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 193,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,6%. Driftnettot förväntas uppgå till 126,6 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 65,5%.

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 (2013/2014) en nettoomsättning om 594,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 56,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 245,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.

NGS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 109,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 121%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  8,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,6%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1029,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,1%. Röresleresultatet förväntas uppgå till 87,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

Nordkom: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 35,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,3%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 206,1 MSEK vilket motsvarar en minskning med 5,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,2%.

Softronic: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 107,7 MSEK vilket motsvarar en minskning med 0,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,3%.

TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 10,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.