UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - BOUL, EOLU, GHP

15:54 / 29 oktober 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 66,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 (2012/2013) en nettoomsättning om 43,1 MSEK vilket motsvarar en minskning med 89,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 43,5%

Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 148 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.