UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ANOD, ADDT, DIBS, EWRK, FPIP, JLT, PART, SMAQ, VIT

16:30 / 24 oktober 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Addnode Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 309,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,3%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 19,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,3%.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 (2013/2014) en nettoomsättning om 1418 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 19,3%. Rörelseresultat förväntas uppgå till 118,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.

DIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 39,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,4% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,1%.

eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 836,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,1%.

FormPipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 (2013/2014) en nettoomsättning om 68,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 21,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 14,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 532,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  8,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,5%.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 12,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50%. Röresleresultatet förväntas uppgå till -1,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 89,1 MSEK vilket motsvarar en minskning med 2,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 16,0%.