UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - 2E, BIOG, CSN, ELAN, ELOS, HEDS, PAR, PREC, PRIC, RSOF, SVIK, VBG

16:37 / 22 oktober 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 195 MSEK vilket motsvarar en minskning med 6 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,9 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 71,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 31,6%.

Cision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 208,8 MSEK vilket motsvarar en minskning med 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24 MSEK. motsvarande en rörelsemarginal om 11,5%.

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 478,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 106,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,3%.

Hedson Technologies: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 50 MSEK vilket motsvarar en nolltillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0%.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 299 MSEK vilket motsvarar en minskning med 43%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 121 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 40,5%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 7,7 MSEK vilket motsvarar en misnkning med 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -10,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om 134%.

Pricer: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 143,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10%.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 180,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

VBG Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 180,8 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 0,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 247 MSEK vilket motsvarar en minskning med 5,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,1%.