UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Uniflex

16:56 / 18 oktober 2013 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 384,1 MSEK vilket motsvarar en minskning om 8,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till  11,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,9%.